Zrakové rozlišování

Schopnost rozlišovat podobně vyhlížející symboly a znaky.

Jedná se o obdobu sluchového rozlišování a u lidí s dyslexií bývá tato schopnost někdy dlouhodobě oslabená. Jinak se obvykle rozvine v předškolním věku a děti ji dokážou dobře využívat po nástupu do školy, když se učí číst, psát a počítat. Oslabené zrakové rozlišování může vést k záměnám podobných značek či obrázků a tedy také k záměnám podobných písmen, jako jsou b/d/p, u/n, a/e/o, s/z aj. Vždy jde jen o velmi nepatrný detail, který je znázorněn jinak či umístěn na jiné straně, ale vytváří podstatný rozdíl. Podobné trable se pak mohou objevit při určení směru jízdy, kdy jde o stejnou šipku, která jen míří jiným směrem, nebo při určování podobných značek produktů v obchodě apod. Stejně jako sluchové rozlišování i zrakové rozlišování se může trénovat a zdokonalovat, což se děje hlavně na prvním stupni základní školy, když se ukáže, že má žák v dané oblasti nějaké trable.

Tip: Využívej při učení co nejvíce smyslů! O čem se mluví, to si najdi jako obrázek. Když to půjde, osahej si to, pohybuj s tím, nebo si to sám / sama zapiš či zakresli.