Zraková pamäť

Zraková pamäť je určená pre videné informácie. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracováva údaje, ktoré prijímame zrakom.

Niekedy býva u ľudí s dyslexiou oslabená, ale často sa práve naopak stáva, že na rozdiel od sluchovej pamäti, ktorá častejšie trpí pri dyslexii, táto pamäť funguje veľmi dobre. Je preto nanajvýš žiaduce ju pri práci využívať a všetko, čo si potrebujeme zapamätať, musíme nielen počuť, ale tiež vidieť v nejakej podobe znázornené (obrázky, súvislý text, grafy, tabuľky, nákresy, symboly a pod.).

Tip: Zoznam informácií si vždy skús usporiadať do nejakých logických skupín - zapamätanie tak pôjde ľahšie.